Mån - Fre 7.00 - 20.00

                    Rörinspektion/Besiktning/Rensning                                                                                                  Övrig tid enlöverenskommelse

                              Högtrycksspolning  

                                                                                                                                                                                Tel 0722 - 11 44 01

 

 

Vårt arbetsområde: Göteborg - Kungsbacka - Varberg - Falkenberg -  med omnejder

 

 

Våra tjänster

 

Högtrycksspolning

Att högtrycksspola avloppssystemet är ett effektivt sätt att lösa ett stopp eller få bort ansamlat fett eller annat skräp som fastnat i röret. Vi använder bara vanligt vatten med tryck när vi högtrycksspolar.

 

Maskinrensning 

När högtrycksspolning inte räcker använder vi maskinrensning, vilket innebär att vi kan använda olika former av rensverktyg, beroende på vad som behöver åtgärdas. Som t.ex. renskedja för att ta bort rostangrepp i gjutjärnsrör.  

 

Rotskärning

Detta är också en maskinrensning men utförs i avloppsledningarna under mark där rötter kan ha trängt in i rören. Här använder vi antingen kätting eller spiralkniv.

 

Rörlokalisering

Vi kan hjälpa dig med att lokalisera rör, ledningar eller dagvattensbrunnar som du vet finns men saknas på husets ritning. Det hjälper dig att veta var du skall gräva eller när du skall förändra/bygga om i ditt hus.

 

Rörinspektion

Vi har kamera som kan inspektera rör i dimension mellan 20 – 300 mm. Efter utfört arbete

inspekterar vi alltid för att kontrollera att inget problem kvarstår. Vi kan även se om där finns någon annan orsak till varför problemet uppstod från början.

 

Om man har återkommande stopp i avloppssystem rekommenderar vi att man gör en rörinspektion.

 

I samband med slutbesiktning av nyinstallation av avloppsledningar är det också bra med inspektion/filmning. Vi kan även inspektera/filma avloppsledningar inför t.ex. reparation eller stambyte Vi överlämnar dokumentation/film på DVD efter utförd rörinspektion.

 

AvloppsExperten i väst AB är ett auktoriserat TV-inspektionsföretag och är medlem i SSTT, STVF (Sveriges TV-inspektionsföretag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tillbaka»